Waterguard

Spoločnosť M-RUR s.r.o. je výhradným dovozcom bezpečnostných magnetických ventilov Waterguard.

Magnetické bezpečnostné ventily sa dodávajú v niekoľkých rôznych modeloch

od manuálneho zastavenia vody až po úplné automatické monitorovanie úniku vody.

Spoločné pre všetky systémy je to, že sú veľmi ľahko použiteľné.

Automatický detekčný systém je založený na bezdrôtových alebo káblových snímačoch,

ktoré komunikujú s magnetickým ventilom umiestneným na hlavnom prívode vody.

V prípade  úniku vody,  senzor tento únik okamžite  detekuje a zvukovým  signalom nás upozorní na poruchu ,

zároveň vyšle signál hlavnému ventilu ktorý okamžite zabezpečí vypnutie hlavného prívodu vody do objektu.

waterguard.sk

Automatický systém Waterguard pozostáva z ventilov, snímačov a centrálnej riadiacej jednotky.

S centrálnou jednotkou môže používateľ manuálne vypnúť vodu a tiež zistiť, kde došlo k úniku.

Elektromagnetické ventily používajú silné magnety na vypnutie vody.

Tieto ventily sú navrhnuté spoločnosťou Danfoss, dánskym svetovým lídrom v tejto oblasti